POLITICĂ DE CONFIDENȚIALITATE

Confidențialitatea informațiilor personale ale CLIENȚILOR Lym3Ro este unul dintre aspectele pe care le tratăm cu cea mai mare seriozitate.

Lym3Ro colectează informații prin intermediul site-ului web www.limero.ro , în conformitate cu legislația română care face referire la aceste aspecte. Site-ul plasează “cookie-uri” pe calculatorul vizitatorului, ce sunt utilizate pentru autentificare, adăugarea de produse în coș, plasarea de comenzi și colectarea de informații statistice cu privire la utilizarea siteului nostru.

Colectarea datelor se face prin:

 • Formularul de înregistrare CLIENT;
 • Formularul de actualizare a informațiilor CLIENTULUI;
 • Formularul de plasare a COMENZILOR;
 • Formularul de contact;
 • Formularul de recenzii produse;
 • Formularul de abonare newsletter;

Datele cu caracter personal colectate prin intermediul siteului sunt folosite pentru:

 • Facilitarea comunicării directe și indirecte cu CLIENȚii
 • Facturarea PRODUSELOR/SERVICIILOR comandate de către dumneavoastră
 • Informarea utilizatorilor cu privire la statusul comenzilor plasate
 • Livrarea PRODUSELOR
 • Informarea UTILIZATORILOR cu privire la disponibilitatea de stoc a unuia sau mai multor PRODUSE
 • Informarea UTILIZATORILOR asupra diferitelor oferte/ promoții disponibile
 • Informării UTILIZATORILOR privind situația contului de pe Lym3Ro, evoluția și starea COMENZILOR, precum și evaluarea PRODUSELOR și serviciilor oferite.

În conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și liberă circulație a acestor date, modificată și completată, S.C. Luara Center S.R.L  își asumă obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale furnizate de utilizatorii siteului nostru.

Compania noastră se angajează să nu transmită datele colectate către terți, cu excepția companiilor de Curierat în vederea livrării produselor și a situațiilor expres prevăzute de legislația statului Român în vigoare. Astfel, informațiile dumneavoastră cu caracter personal pot fi furnizate Parchetului, Poliției, Instanțelor Judecătoreșți sau altor organe abilitate ale statului, în baza și în limitele prevederilor legale și că urmare a unor cereri expres formulate.

Orice UTILIZATOR care a furnizat explicit date cu caracter personal pe site-ul Lym3Ro poate opta pentru ștergerea acestora din baza noastră de date prin trimiterea unui e-mail la adresa contact@limero.ro .

În cazul în care utilizatorii nu doresc să primească în continuare comunicări comerciale prin email din partea companiei noastre pot utiliza link-ul de dezabonare din footer-ul newsletter-ului Lym3Ro primit prin email.

Opțiunea de ștergere a contului se găsește în pagină „Setări” din cadrul secțiunii „Contul meu”. Pentru a șterge contul dumneavoastră de pe magazinul online Lym3Ro, vă rugăm să introduceți parolă actuală aferentă contului, apoi, dați click pe butonul „ȘTERGERE CONT”.

În caz de litigiu, se va încerca mai întâi o rezolvare pe cale amiabilă, în termen de 30 de zile lucrătoare de la înregistrarea reclamației la sediul S.C. Luara Center S.R.L  . În cazul în care după trecerea acestui termen nu se ajunge la o înțelegere, litigiul va fi soluționat de către Comisia de Arbitraj de pe lângă Camera de Comerț și Industrie a Municipiului Bucureșți sau de către instanțele de judecată competențe din  Municipiul Bucureșți.

Pentru informare și suport, ne puteți contacta la adresa contact@limero.ro.

Toate comunicările în scris vor fi făcute pe adresa: 

S.C. Luara Center S.R.L

Sos Olteniței, nr 50, bl 7A, sc 2, ap 58, Sector 4, Bucureșți, tel: 0726156664

 1. Introducere și informații generale

S.C. LUARA CENTER SRL, Sos. Olteniței, nr. 50, bl 7A, sc 2, ap 58, sector 4, Bucureșți, reprezentată legal de către Laura Bărbulescu, este operatorul acestui site.

În conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001 și a Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și liberă circulație a acestor date, S.C. LUARA CENTER S.R.L – reprezentată legal de către Laura Bărbulescu, are obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizați.

 1. Prelucrarea datelor pe site

Datele Utilizatorilor sunt prelucrate cu atenție și în strictă conformitate cu legislația aplicabilă privind protecția datelor. Au fost luate măsuri organizatorice și tehnice de securitate pentru protejarea site-ului www.facebook.com/lymero împotriva riscurilor care derivă din prelucrarea datelor cu caracter personal.

Avem obligația de a păstra datele în conformitate cu prevederile legale, în unele cazuri, sau pentru că avem nevoie de aceste date pentru a ne îndeplini obligațiile contractuale față de dumneavoastră.

2.1 Datele personale colectate:

 1. Persoane fizice: – Numele și prenumele – Adresa poștală completă – Adresa de livrare completă – Numărul de telefon – Adresa de email – Consimțământ privind primirea de buletine informative din partea S.C. LUARA CENTER S.R.L (newsletter, sms).
 2. Persoane juridice: – Denumire persoană juridică – Atributul fiscal – Codul unic de înregistrare – Număr de înregistrare Registrul Comerțului – Banca / Cont bancar – Adresa poștală completă – Adresa de livrare completă – Numărul de telefon – Adresa de email – Informații delegat: Nume – Prenume + Nr. Telefon (unde este cazul) – Consimțământ privind primirea de buletine informative din partea S.C. LUARA CENTER S.R.L (newsletter, sms).

Atenție! S.C. LUARA CENTER S.R.L – nu colectează date cu caracter personal clasificate că și date sensibile în conformitate cu prevederile articolului 9.1 din REGULAMENTUL CE nr. 679 din 27 aprilie 2016.

Nu colectăm informații cu privire la: – Originea etnică – Opiniile politice – Credințele religioase sau filosofice – Apartenența sindicală – Date genetice sau biometrice – Date medicale – Date despre viață sau orientarea sexuală

2.2 Scopul colectării datelor este:

 1. Recepționarea de comenzi plasate prin mijloacele electronice
 2. Procesarea comenzilor plasate prin mijloace electronice
 3. Expedierea comenzilor plasate prin mijloace electronice
 4. Încasarea contravalorii produselor în sistem ramburs, prin virament bancar sau prin plăți cu cardul
 5. Procesarea retururilor
 6. Soluționarea reclamațiilor
 7. Informarea Clienților/Cumpărătorilor privind situația Contului lor inclusiv validarea, expedierea și facturarea Comenzilor
 8. Rezolvarea anulărilor sau a problemelor de orice natură referitoare la o Comandă, la Bunurile și sau serviciile achiziționate
 9. Trimiterea de Newslettere și/sau alerte periodice, prin folosirea poștei electronice (e-mail, SMS)
 10. Realizarea statisticilor în ceea ce privește analiză de piață, monitorizarea vânzărilor dar și comportamentul Clientului/Cumpărătorului

2.3 Unde se colectează datele?

Datele personale ale Utilizatorilor sunt stocate în baza de date a Lym3Ro. Acestea sunt prelucrate cu atenție și în strictă conformitate cu legislația aplicabilă privind protecția datelor.

2.4 Procedeul de colectare a datelor:

Prin completarea datelor în privat în vederea plasării unei comenzi sau pentru suport legat de produsele comercializare de către Lym3Ro, Cumpărătorul declara și acceptă că datele sale personale să fie incluse în baza de date a Lym3Ro și își da acordul expres și neechivoc că toate aceste date personale să fie stocate, utilizate și prelucrate în scopurile prevăzute mai sus.

2.5 Perioada de stocare a datelor

S.C. LUARA CENTER S.R.L – reprezentată legal de către Laura Bărbulescu, are permisiunea de a prelucra datele cu consimțământul dumneavoastră (articolul 6(1a) din Regulamentul (UE) 2016/679). Datele Utilizatorilor vor fi păstrate atâta timp cât este necesar pentru scopurile menționate mai sus sau pe o perioada de maxim 36 de luni de la dată la ultima interacțiune cu S.C. Luara Center S.R.L. .

2.6 Persoanele vizate

Persoanele vizate sunt Utilizatorii actuali ale căror date au fost deja colectate și Utilizatorii noi, care comandă prima dată după intrarea în vigoare a Regulamentului (25 mai 2018).

Utilizatorii sub 16 ani ne pot transmite date cu caracter personal numai cu acordul unui părinte sau tutore legal. Legislația aplicabilă privind protecția datelor poate stipula o limita de vârstă diferită în acest sens.

 1. Drepturile utilizatorului

Pentru a asigura controlul deplin asupra informațiilor dumneavoastră, dispuneți de un amplu set de drepturi pe care le puteți folosi pentru a gestiona modul în care noi prelucrăm datele dumneavoastră. Prin citirea Documentului ați luat la cunoștință faptul că va sunt garantate drepturile prevăzute de lege, respectiv:

3.1 Dreptul de a fi informat, dreptul de acces la date

Lym3Ro va pune la dispoziție informații în legătură cu datele persoanale pe care le păstrăm, afișate în contul dumneavoastră și la cerere.

3.2 Dreptul de intervenție (a corectă sau a modifică)

Lym3Ro va corectă informațiile persoanale greșite, în cazul în care ne notificați acest lucru. Lym3Ro va completă datele persoanale incomplete, în cazul în care ne notificați acest lucru, cu condiția că aceste date să fie necesare pentru scopul propus al prelucrării datelor dumneavoastră.

3.3 Dreptul de a șterge datele

Ștergerea datelor personale păstrate se poate face prin înștiințarea noastră pe adresa de email contact@limero.ro (cu subiectul ștergere date). Datele personale ale Utilizatorilor inactivi vor fi șterse după trecerea unei perioade de 36 de luni de la dată ultimei interacțiuni cu S.C. Luara Center S.R.L. .

3.4 Dreptul privind blocarea datelor.

În anumite cazuri stabilite juridic, Lym3Ro va bloca datele dumneavoastră, dacă ne solicitați acest lucru. Datele blocate sunt prelucrate ulterior numai pentru a ne îndeplini obligațiile contractuale față de dumneavoastră.

3.5 Dreptul de a va retrage consimțământul

Va puteți retrage consimtamântul acordat în legătură cu prelucrarea datelor dumneavoastră, în orice moment, cu efect pe viitor. Legalitatea prelucrării datelor dumneavoastră nu va fi afectată de acest lucru, până la momentul retragerii consimtamântului dumneavoastră.

3.6 Dreptul de a va opune prelucrării datelor dumneavoastră

Va puteți opune prelucrării datelor dumneavoastră, în orice moment, cu efect pe viitor, în cazul în care prelucrarea de către noi, a datelor dumneavoastră se realizează pe baza uneia dintre justificările legale prevăzute în articolul 6 (1e sau 1f) din Regulamentul (UE) 2016/679. În cazul în care va opuneți prelucrării datelor dumneavoastră, vom înceta prelucrarea datelor dumneavoastră, cu condiția să nu existe motive imperioase și legitime pentru o prelucrare ulterioară. Prelucrarea datelor dumneavoastră în scopuri de marketing direct nu va constitui niciodată pentru noi un motiv imperios și legitim.

3.7 Dreptul la portabilitatea datelor

La solicitarea dumneavoastră, Lym3Ro va putem pune la dispoziție toate informațiile colectate de la dumneavoastră într-un format structurat, folosit în mod obișnuit și prelucrabil electronic.

3.8 Dreptul de a va adresa unei autorități de reglementare

Puteți face o contestație în caz de încălcare a drepturilor dumneavoastră de către Lym3Ro, la o autoritate pentru protecția datelor. În acest scop, adresați-va autorității pentru protecția datelor având competență asupra domiciliului dumneavoastră sau autorității pentru protecția datelor sub a cărei competență ne aflăm (indicată mai jos):

– Autoritatea Națională de Supraveghere a Datelor cu Caracter Personal, www.dataprotection.ro

Va puteți exercită drepturile enumerate mai sus prin adresarea unei cereri scrise, semnate și datate, atașată într-un email trimis pe adresa: office.lymero@yahoo.com . Sau printr-o cerere datată și semnată trimisă prin poștă – la Sediului S.C. Luara Center S.R.L din Sos Olteniței, nr. 50, Bl7A, sc 2, ap 58, sector 4 , Bucureșți

Atenție! Refuzul furnizării datelor solicitate de către Lym3Ro pentru efectuarea unei Comenzi, determina imposibilitatea Lym3Ro de a finaliza Comandă, neîncheierea contractului la distanță și implicit imposibilitatea livrării produselor/serviciilor comandate.

În cazul în care va modificăți, prin utilizarea formularelor de pe site, datele personale furnizate deja către Lym3Ro și există comenzi în derulare, comenzile respective își păstrează datele de la momentul efectuării comenzii, iar livrarea Produselor se va face neluându-se în considerare noile date. În cazul în care dumneavoastră divulgati astfel de date către terți, aceștia poartă întreagă responsabilitate pentru propriile acțiuni. În asemenea situații, Lym3Ro nu va fi responsabil pentru niciun fel de prejudiciu.

 1. Transmiterea datelor personale

S.C. Luara Center S.R.L se angajează să nu transmită datele colectate către terți, cu excepția companiilor de Curierat în vederea livrării produselor și a situațiilor expres prevăzute de legislația statului Român în vigoare.

Informațiile Cumpărătorului cu caracter personal pot fi furnizate și către Parchetul General, Poliție, instanțele judecătoreșți și altor organe abilitate ale statului, în baza și în limitele prevederilor legale și că urmare a unor cereri expres formulate.

 1. Modalități de contact

Pentru exercitarea acestor drepturi, precum și pentru orice întrebări suplimentare cu privire utilizarea de către Lym3Ro a datelor personale, va rugăm să ne contactați alegând oricare din modalitățile de comunicare descrise mai jos, precizând, totodată:

– Numele dumneavoastră

– Adresa poștală sau de email (în funcție de modalitatea prin care doriți să comunicăm)

– Numărul dumneavoastră de telefon

– Scopul cererii dumneavoastră

Pentru a lua legătură direct cu responsabilul nostru pentru protecția datelor, ne puteți contacta:

Prin email la adresa: contact@limero.ro

Printr-o cerere datată și semnată trimisă prin poștă – la Sediului S.C. Luara Center S.R.L din Sos Olteniței, nr. 50, Bl7A, sc 2, ap 58, sector 4 , Bucureșți

 

Toate comunicările în scris vor fi făcute pe adresa:

SC LUARA CENTER SRL

Înregistrată la Reg. Com: J40/7636/2011

CUI: 28663968

 

Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor: www.anpc.gov.ro